december 27, 2011

Kirurger i voldsom støj

Share

Som arbejdsplads er en operationsstue farlig for hørelsen. Det udstyr, kirurgerne bruger, larmer så meget, at risikoen for at få enstøjskade er temmelig stor.

Det elektriske udstyr, der bliver brugt ved bl.a. knæ- og hofteoperationer larmer mere end 140dB når larmen er på sit højeste. Det viser en undersøgelse fra New Zealand i 2003.

Undersøgelsen så nærmere på støjniveauet ved fem hofte- og knæoperationer på Taruanga hospitalet i New Zealand. Målingerne blev foretaget ved kirurgernes ører og afslørede, at de voldsomste lyde (’peakene’) var helt oppe på 145 dB. Selv meget kortvarig lyd på over 140 dB kan forårsage øjeblikkeligthøretab.

Da de voldsomme lyde kun er kortvarige, er det de færreste kirurger, der er opmærksomme på risikoen, og mange bruger ikkehøreværn når de opererer.

En ældre undersøgelse fra St. Mary’s Hospital i London viste, at 11 ud af 22 ansatte på operationsstuerne led af høretab på gennemsnitligt 12,3 dB. Alle de undersøgte havde arbejdet i operationsstuer i mere end fem år.

Forskerne bag undersøgelserne advarer om, at jo oftere kirurger og andet personale i operationsstuerne udsættes for den voldsomme støj, desto højere er risikoen for en høreskade.

Kilde: www.hear-it.org