december 27, 2011

Kirke med tekster

Share

Kirke med tekster

Zions Kirke i Esbjerg er som den første i Danmark blevet udstyret med fladskærme. Til stor glæde for personer med nedsat hørelse og svagtseende. Nu kan menigheden lettere følge med i, hvad præsten siger.

Af Jakob Brodersen

”Man skal næsten være IT-tekniker for at være kirketjener her!”
Jørgen Cavallius smiler bredt og peger med fjernbetjeningen på den store fladskærm i den ene ende af kirkerummet. Med et enkelt klik skifter billedet fra en oversigt over salmer til et nærbillede af prædikestolen. Havde der være gudstjeneste, ville man kunne se et nærbillede af præsten fra de pladser i kirken, der ikke har direkte kig til prædikestolen.

Mange skærme og god lyd

I marts 2004 genåbnede Zions Kirke i Esbjerg efter en gennemgående restaurering. Udover nyt gulv under kirkebænkene og flotte illustrationer af en lokal billedkunstner, var der sket en anden stor forandring.
Hvor der tidligere havde hængt tavler med numre på de salmer, menigheden skulle synge, hang der nu fladskærme – to i hver side af kirkeskibet, en bredskærm forrest i kirken og en mere i pulpituret på kirkens førstesal.
Desuden er der blevet indbygget højtalere i kirkebænkene, så menigheden ikke længere skal anstrenge sig nær så meget for at høre hvad de forskellige præster siger. Lydanlægget kan selvfølgelig sættes op, så det passer til den enkelte præsts stemme og hans eller hendes måde at tale på.
”I starten var der en meget voldsom diskussion af, om det nu også hørte hjemme i en kirke, men nu er alle faktisk glade for dem,” siger kirketjener Jørgen Cavallius inde fra det lille kontrolrum bagved prædikestolen, hvor dioder i det store lydanlæg blinker rødt og grønt og en bærbar computer står klar med sidste søndags prædiken.

Visuel støtte

”Det er ikke teksten til selve prædikenen, der står på skærmen,” fortæller Jørgen Cavallius. Det er billeder og nøgleord, der understreger budskabet i det, præsten siger – og vigtige oplysninger til menigheden.
”Vi har to præster, og især den ene, som er indre missionsk, bruger mange illustrationer i sine prædikener. Han trækker altid mellem 150 og 300 mennesker til.”
Når man kommer til gudstjeneste i kirken, kan man se en oversigt over, hvilke salmer der skal synges på skærmene - ganske som på traditionelle tavler. Men salmenumrene bliver forstørret under salmen, så selv den mest nærsynede kirkegænger ikke er i tvivl om, hvilken side der skal slås op på.
Det hele styres af Microsoft Powerpoint - et præsentationsprogram, som findes på næsten alle nyere hjemmecomputere.

Lettere at følge med

”Omkring tre fjerdedele af dem, der kommer her er ældre mennesker – ofte med høreproblemer. Jeg kan se, at de slår over på teleslynge under prædikenen ligesom jeg gør,” siger Jørgen Cavallius, der selv har været høreapparatbruger de sidste fire år.
Ogteleslyngen er nødvendig. ”Når der sidder 300 mennesker herinde under en gudstjeneste, er lyden fantastisk. Men hvis der kun sidder en håndfuld…” smiler han. Han behøver ikke sige mere, for hans ord runger utydeligt mellem de kalkede vægge og stengulvet i det store kirkerum.
Hvis man sidder et sted i kirken, hvor man ikke kan se hverken prædikestol eller kor, kan man alligevel følge med i hvad der foregår uden at forstrække halshvirvlerne. I sideskibet og i pulpituret kan skærmene deles op, så tekst og tal bliver stående i den ene side af billedet mens man kan se video af prædikestolen, koret eller døbefonten i den anden. Fra sin plads ved orglet kan organisten desuden styre et løst kamera, som kan bruges, hvis en solist skal fremføre et stykke under en kirkelig handling eller ved en koncert.

Foregangskirke

Den megen teknologi har på mange måder lettet kirketjenernes arbejde. De kan nu forberede gudstjenester, bryllupper og begravelser i den travle kirke foran computeren. I gamle dage måtte de rundt til alle tavlerne i kirken inden hver handling for at skifte salmenumre ud.
Til gengæld har de fået travlt med mange rundvisninger for interesserede, der skal se kirkens nye udstyr.
”Der kommer rigtig mange menighedsråd og kigger,” siger Jørgen Cavallius. ”Vi er den eneste kirke i Danmark, der har det her endnu. Og jeg siger endnu, for jeg er sikker på at det kommer andre steder også.”

 

  • Zions Kirke er en såkaldt vejkirke. Det vil sige, at kirken er åben hver dag fra 9 – 16. Se mere påkirkens hjemmeside.