december 27, 2011

Kamp om bio-tekster i Norge

Share

Kamp om bio-tekster i Norge

Gennem de sidste 30 år har forbundene for døve og hørehæmmede i Norge kæmpet for at få sat tekster på de norsksprogede film, der bliver vist i biograferne. Og sidste år besluttede det Norske Storting at bevilge penge, så de norske film kunne blive tekstet.

Men det betyder ikke, at nordmændene nu kan se film i biografen med tekster. Der er nemlig så godt som ingen norske filmproducenter, der har valgt at søge penge til tekstning. Kun én enkelt norsk film – filmen ”Import Eksport” er blevet sendt ud i biograferne med tekster.

Grunden til denne lidt pudsige situation er, at det norske Kultur- og kirkeministerium har stillet som krav, at alle kopier af en film skal tekstes, hvis der skal bevilges penge. Men filmproducenterne ønsker kun at tekste mellem 20 og 40 procent af kopierne.

Producenterne mener nemlig, at undertekster på norsksprogede biograffilm forstyrrer de hørende biografgængere og ødelægger filmens kunstneriske udtryk.
Omvendt mener forbundene for døve og hørehæmmede at de norske biografgængere allerede er vant til at se tekster på udenlandske biograffilm – uden at nogen har brokket sig over, at det går ud over de udenlandske films kunstneriske kvaliteter.

Vibeke Johnsen fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) står fast på, at det skal være et krav at alle film tekstes:

”Det skal ikke være frivilligt, om man skal tekste eller ej. Tekstning skal være et ufravigeligt krav som stilles, når norske myndigheder giver støtte til en film. Dette krav står vi fast ved. Først da, kan man tale om, at denne del af norsk kultur bliver tilgængelig for døve og hørehæmmede,” siger hun.

I Sverige har man dårlige erfaringer med, at de film, der bliver tekstet typisk kun bliver vist på dårlige tidspunkter – og kun i de større byer.

Kilde: www.deaf.dk 28/10/2005