marts 27, 2012

Juster tinnitussen væk

Share

Juster tinnitussen væk

Ny teknik giver håb for millioner af tinntusramte verden over. Toner i hovedtelefoner forhindrer hjernen i at opfinde fantomlyde.

 

Forsøg med den nye type behandling ACR (acoustic coordinated reset – "akustisk koordineret genstart") har vist, at teknikken har en gavnlig effekt mod tinnitus hos syv ud af ti patienter.

Indtil nu har den bedste måde at behandle tinnitus på været at bruge såkaldte tinnitus-maskere; fx cd'er med lyd af bølgeskvulp når man skal falde i søvn – eller forskellige psykologiske strategier til at lære at leve med tinnitussen.

Nu har forskere fundet ud af, at når tinnitusramte hører samme frekvens i virkeligheden, som de hører i deres tinnitus, holder hjernen op med at skabe den kunstige lyd.

Med den nye teknik kan man aflære den neurologiske proces, der finder sted i hjernen og får den til at skabe fantomlydene i tinnitus.

Nye forsøg, der er udført på frivillige forsøgspersoner viser, at teknikken tilsyneladende virker.

Forsøgspersonerne blev bedt om at frekvensbestemme den eller de toner, deres tinnitus lød som.
Tonerne blev derefter spillet for forsøgspersonerne fire til seks timer om dagen i 12 uger.
Herefter holdt de fire ugers pause, hvorefter de skulle lytte til dem igen i endnu 22 uger.

Det 40 uger lange forsøg blev gennemført af professor Peter Tass ved Jülich forskningscenter i Tyskland.

Ca. 70 procent af deltagerne oplevede at deres tinnitus blev mærkbart svagere.
En kontrolgruppe, der i samme periode modtog en placebobehandling, oplevede ingen forandringer.

Resultaterne blev præsenteret på en konference i London i sidste uge.

Den britiske tinnitusforening BTA kalder resultaterne for opmuntrende, men efterspørger en større, uafhængig undersøgelse.

Kilde: www.telegraph.co.uk, 19/03/2012