Juletræer og helt ind i øret

Share

Hej Lotte
I Rosmus Ungdomsskole har vi mange musikhold, og vi prøver at forebygge høreskader så godt vi kan. Vi vil gerne forære vores musikere juletræer, men økonomisk er det i overkanten af, hvad vi kan tillade os. Har du en godt forbindelse til et sted, hvor vi kan købe acceptable juletræer (ikke propper) til omkring 50 kr. pr. par. Er der fonde man kan søge?

Vi skal afholde en stor musikfestival med mere end 50 ungdomsskolebands. Har du noget forebyggende materiale, du vil sende til os til musikere, klubmedarbejder og musiklærere?

Med venlig hilsen
Finn Sørensen

Kære Finn,
Det glæder mig, at I forsøger at værne om de unges hørelse!
Jeg har før skrevet om ørepropper, juletræer og musikerværn - og jeg gør det gerne igen og igen. I disse år kommer der løbende nye analyser og undersøgelser om høreskader, og det er ikke ligefrem opløftende læsning. Der er al mulig grund til at problematikken alvorligt, så jo mere vi alle kan være med til at oplyse om støj, høj musik og beskyttelsesmetoder, des bedre er det.
Først vil jeg lige minde om, at hoerelse.info er en ikke kommerciel portal, hvor jeg ikke kan anbefale bestemte fabrikanter af det ene eller det andet produkt - men til gengæld er der masser af informationer at hente på leverandørernes egne hjemmesider. Brug søgemaskinerne og skriv f.eks. ”ørepropper”, ”høreværn” eller ”musikerværn”, så kommer der mange forskellige links frem.
I har selvfølgelig ikke råd til at købe de formstøbte musikerværn til alle jeres elever, men der findes netop også gode juletræer, der kun koster 30-40 kr. Nogle af juletræerne fås i en lille opbevaringsæske, som kan sidde i bæltet - og er med snor, så de kan hænge om halsen, hvis man har brug for at tage dem ud, når der skal snakkes. Ring til de enkelte leverandører og spørg efter høreværn/juletræer - og spørg efter nogen, der dæmper lineært, dvs. dæmper lige meget i alle frekvenser. Dette er vigtigt i forbindelse med musik, da mange af de billige skumpropper dæmper mest i diskanten og derfor giver et lidt ’skævt’ billede af musikken. Men når dette er sagt, er skumpropperne stadig langt bedre end ingenting!

Med hensyn til forebyggende materiale vil jeg anbefale jer at kontakte Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH), som gennem de seneste år har kørt kampagner rettet mod 6. klasse. Det er selvfølgelig ikke lige målgruppen, men selve indholdet bør kunne bruges og ’oversættes’ til ungdomsskoler. LBH har evt. også andet materiale, samt kontakter til andre interessenter. Kontakt evt. også Roskildefonden, der i forbindelse med Roskilde Festival har kørt forskellige kampagner til deres publikum.
Held og lykke med jeres gode indsats!

Mange hilsner
Lotte

Kære Lotte
Jeg havde fornøjelsen af, at være til stede i Nyborg til dit underholdende indslag/foredrag.
Jeg er ikke høreapparatbruger endnu, men jeg har et behov, som jeg har taget initiativ til gennem en høreapparatforhandler, fordi den offentlige liste til hørecentralen på OUH er så lang.
Jeg har også haft en apparat på prøve i en måned, men har afleveret det igen med tak for lån, med den begrundelse, at jeg ikke kan komme i betragtning i det off. system de næste 4 år, hvis jeg benytter ovenstående tilbud. (Jeg følte heller ikke, at apparatet var det helt rigtige for mig).

Jeg har derfor sendt min henvisning retur til ørelægen, og bedt ham indstille mig til høreapparat på OUH - så må jeg vente til det bliver min tur!!

Jeg har endvidere været på nettet for at søge oplysninger om høreapparater til både høretab og tinnitus (det har jeg kraftigt på højre øre). Jeg kunne godt tænke mig, at få det behandlet som en helhed.

Men nu til sagen kerne: Vi du være venlig at oplyse mig om, hvilket fabrikat dit lille, fikse apparat er, det tiltalte mig meget at se det, da min øregang er så smal, på venstre øre, hvor apparatet skal bruges. Så er det det jeg vil arbejde frem imod, når det engang bliver min tur.

Tak for hyggelig og underholdende aften.

Med venlig hilsen
Lis Bonde

Kære Lis,
Tak for dine ord.
Som skrevet i ovenstående svar kan jeg ikke anbefale dig bestemte fabrikater. Derimod er det ingen hemmelighed, at jeg selv bruger den såkaldte CIC-model (complete-in-canal), også kaldet helt-ind-i-øret-apparat.
Overordnet findes der tre typer høreapparater, bag-øret, i-øret og helt-ind-i-øret. Disse tre typer findes hos stort set alle leverandører og i mange varianter. Høreapparater er i dag meget forskellige på den måde, at de - alt efter fabrikat og type - har forskellige egenskaber og/eller programmer.
Det lyder umiddelbart fornuftigt at få dine høreproblemer behandlet som en helhed. Ved valg af høreapparat er det under alle omstændigheder vigtigt at tænke i helhed - ikke mindst i forhold til om du er erhvervsaktiv, hvordan din dagligdag er, om du ofte er sammen med mange mennesker, er glad for musik osv. Alt dette har betydning i forhold til, hvad apparatet bør have af egenskaber.
Ang. de små CIC-apparater kan der være en hel del omstændigheder, der taler for eller imod. De egner sig normalt ikke til meget små øregange og større høretab - men retfærdigvis skal siges, at jeg selv har både små øregange og et relativt stort høretab. Øregangen hos mennesket er uhyre forskellige - og kan f.eks. være så ’lige’, at apparaterne ikke kan sidde fast. Eller de kan være så små, at der simpelthen ikke er plads til apparaturet. Dernæst er ikke to menneskers hørekurve ens, dvs. der er stor forskel på i hvilke toneområder, hørelsen er nedsat. Dette har også betydning i forhold til valg af apparat.
De små apparater er unægtelig små og fikse, men hvis man f.eks. ser meget dårligt eller har tendens til at ryste på hænderne, er de ikke lige sagen. Batterierne er meget små, apparaterne er svære at rense - og de skal helst ikke tabes på gulvet.
Det lyder dog ikke, som om dit høretab er særlig stort, og med din tinnitus i baghovedet kan der måske netop være grund til at vælge en CIC-model. Denne model har ofte en meget ’ren’ lyd, og sikrer du dig at få et apparat med støjreduktion, vil det netop ’skrue ned’ i larmende omgivelser. Det har i hvert fald i mit tilfælde gjort, at min tinnitus er blevet væsentlig mindre.
Vær dog opmærksom på, at CIC-apparater ikke har mulighed for teleslynge - og mig bekendt har de (endnu) ikke plads til forskellige lytteprogrammer.

Held og lykke, når det bliver din tur!

Mange hilsner
Lotte