Jeg har tinnitus

Share

Tinnitus varierer betydeligt i intensitet og type fra person til person. Nogle mennesker beskriver tinnitus som højfrekvente hviskende lyde, mens andre oplever tinnitus som summende støj eller en lyd, der kan minde om smør, der smelter på en varm pande.  

Tinnitus kan variere meget fra person til person, og man kan derfor finde mange forskellige typer af tinnitus. Den største forskel finder man i opfattelsen af, i hvilken grad tinnitus bliver opfattet som et problem for de personer, det berører. Nogle mennesker lærer hurtigt at leve med det og hos disse opfattes tinnitus ofte som en summende lyd, mens det for andre opleves som uudholdeligt og så forstyrrende, at de er nødt til at opgive at arbejde eller studere. Blandt følgevirkningerne ved tinnitus er søvnproblemer, høretab, frustration, irritation, depression og hyperarkusis - overfølsomhed for højfrekvente lyde.

For mange personer med tinnitus er problemet størst aftenen. Når larmen fra de daglige aktiviteter aftager, bliver tinitussen mere fremtrædende. Mange oplever også koncentrationsbesvær.

Mange personer, der lider af tinnitus bryder sig ikke om stilhed, da det ofte forstærker deres tinnitus, mens andre finder overdreven støj ubehageligt, hvilket bare viser hvor forskelligt tinnitus opfattes af dem, der har det.