Jeg har et høreproblem

Share

Høreproblemer er meget udbredte i Danmark. Præcis hvor mange danskere, der er ramt, er svært at sige. Ingen kender de nøjagtige tal, fordi der i Danmark ikke findes nogen central registrering, men man anslår, at ca. hver sjette - altså omkring 800.000 danskere har høreproblemer. Godt 300.000 danskere bruger høreapperat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.

Mange personer med høretab føler sig trætte, når de har været sammen med andre. Det kræver nemlig meget energi at kunne følge med i samtalerne. Samtidig kan en hørenedsættelse kan have psykologiske følger som f.eks. depression, indelukkethed eller mindreværdsfølelse. Kommunikationsproblemer påvirker både private forhold såvel som arbejdsrelaterede forhold.

Det kan være fristende ikke at fortælle om sit høretab, nogen finder det endda pinligt at skulle fortælle andre om det. Faktisk undlader hørehæmmede ansatte nogen gange at fortælle om deres høretab. Men over tid vil et høretab, som ingen andre kender til, skabe flere problemer for alle involverede parter, end ved øjeblikkelig handling og åbenhed, selvom det kan virke skræmmende at være ærlig omkring de faktiske forhold omkring ens hørenedsættelse.