Isbryderordningen - Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede

Share
Isbryderordningen - Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Virksomheder kan få løntilskud, hvis de ansætter en nyuddannet, som på grund af handicap har svært ved at få job. Der skal være tale om et ordinært job på en almindelig arbejdsplads.
Tilskuddet kan gives i op til 1 år.

Hvem er omfattet af ordningen:
Nyuddannede, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Det er en betingelse at pågældende ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning.

Det er desuden en betingelse, at den nyuddannede skal mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen kvalificerer til.