marts 02, 2017

International Høredag fokuserer i år på økonomi

Share

Den 3. Marts har siden 2007 været udråbt til International Høredag af verdenssundhedsorganisationen WHO. I år fokuserer organisationen på de økonomiske konsekvenser af høretab under temaet ’Action for hearing loss: make a sound investment’.

International Høredag fokuserer i år på økonomi

Det går ofte ud over livskvaliteten, når man lever med et ubehandlet høretab. Men det koster også samfundet dyrt – både nationalt og globalt. Og det er netop den økonomiske side af sagen WHO sætter spot på i anledningen af World Hearing Day 2017.

I et verdensøkonomisk perspektiv resulterer ubehandlede høretab, ifølge WHO, hvert år i et tab på 750 milliarder dollars. Derfor anbefaler verdenssundhedsorganisationen på World Hearing Day 2017 politikere og andre beslutningstagere verden over til at tage høretab langt mere seriøst. 

At forebygge, screene og behandle høretab er naturligvis ikke gratis, men WHOs beregninger viser med al tydelighed, at det sagtens kan betale sig – både samfundsøkonomisk og i forhold til den enkelte borger.

Koster også Europa dyrt
Mange andre undersøgelser bakker op om WHOs beregninger. Britiske ’The Ear Foundation’ udgav i 2016 en rapport, der gik i dybden med høretab set i et europæisk perspektiv. For selv om høretab har stor indflydelse i forhold til både uddannelse, job, helbred og livskvalitet er høretab en af de mest oversete helbredsproblemer i Europa. Og det koster dyrt.

I Tyskland har man beregnet det økonomiske tab til 30 milliarder Euro om året, mens det tilsvarende tal i Storbrittanien ligger på 22 milliarder Euro. En dansk undersøgelse fra 2006 viser, at høretab alene blandt de 50-56-årige medfører et produktionstab på op til 2,7 milliarder årligt.