december 22, 2011

Indstil høreapparatet til det rigtige sprog

Share

Verdens sprog er bygget op på meget forskellige måder rent lydmæssigt. Derfor foreslå en doktor i audiologi nu, at høreapparater skal tage højde for, hvilket sprog der bliver talt.

Den canadiske doktor i audiologi, Marshall Chasin, mener ikke at der er nogen forskel i den lyd, der kommer ud af munden på en englænder, en kineser, en nigerianer eller en finne. Men der er forskel på, hvilke lyde der er vigtige i de forskellige sprog.

Eksempelvis er kinesisk et meget tonalt sprog, hvor skift i tonelejet i de laverefrekvenser kan have afgørende betydning. I modsætning til eksempelvis dansk eller engelsk, kan et skift i tonelejet på et givent ord på kinesisk, fuldstændig ændre dets betydning.

Det betyder, at det er vigtigere for en person, der skal lytte til kinesisk, at vedkommende kan skelne mellem de små tonale forskelle på vokaler i lavere frekvenser, end det er for en person, der lytter til dansk eller engelsk.

Det er udfra denne viden, doktor Chasin er ved at undersøge, omhøreapparater vil kunne tilpasses med forskellige indstillinger – alt efter hvilket sprog brugeren skal lytte til.

På et sprog som portugisisk er nasalerne (’næselydene’, red.) vigtige. Derfor ville det være en god ide at høreapparaterne forstærke mere i det specifikke frekvensområde, end det ville være hvis høreapparatbrugeren talte dansk.

For tosprogede høreapparatbrugere ville det være en fordel at kunne have programmer, der passede specifikt til de sprog, vedkommende skulle lytte til.

Doktor Chasin understreger, at der stadig er brug for en del forskning på området, der er forholdsvist nyt.

Kilde: www.hear-it.org