december 27, 2011

Indsats mod høretab i spanske skoler

Share

Indsats mod høretab i spanske skoler

Et nyt tiltag skal forebygge høretab og skabe opmærksomhed omkring børn med høreproblemer i skoler i Spanien

Selv små og moderatehøretab hos børn kan have alvorlige konsekvenser for den sproglige udvikling. Alligevel overser lærere og forældre ofte de tegn, der kan være med til at afslørehøreproblemer på et tidligt stadie.

Derfor har den spanske forening for familier med døve, Fiapas, taget initiativ til en kampagne, der skal gøre skolerne opmærksomme på moderate høretab blandt eleverne.

Foreningen har afholdt 381 workshopper i 155 skoler for hørende børn. Flere end 10.000 børn har deltaget. Fokus har ligget på at give elever, forældre og lærere generel information om høretab, og at hjælpe dem til at opdage mindre høretab hos børnene.

De deltagende skoler var meget tilfredse med workshoppene, der afslørede et stort behov for opmærksomhed på høreproblemer og hvordan man opdager dem, i hver eneste skole.

”Dette tiltag lægger op til et samarbejde mellem familier, skoler og forældreforeninger. Det har afgørende betydning for at vi kan tilbyde specialiseret hjælp af høj kvalitet til børn med høretab,” siger foreningen Fiapas til Hear-It.

I spanien bliver fem promille af alle nyfødte født med forskellige typer permanent høretab. Hvert år bliver der født knap 1500 børn med moderat høretab, der først bliver opdaget, når børnene er fire eller fem år gamle. Derudover opstår 20 procent af alle høretab blandt børn først efter fødslen som følge af infektioner, allergier eller andet.

Kilde: www.hear-it.org