I trafikken

Share

I trafikken

Selvom de fleste moderne biler er lyddæmpede, vil der altid være motor- og vindstøj ved bilkørsel.
Det er fristende at overdøve den ensformige bilstøj med bilradioen, men begge dele kan være belastende for hørelsen.

Som fodgænger skal man være opmærksom på høj motorlarm fra lastbiler og motorcykler, horn og sirener på udrykningskøretøjer.
Målinger fra USA har vist sirener, der støjede med op til 120 dB.