december 29, 2011

I fængsel for at spille høj musik

Share

En natklubejer i Palencia i Spanien er blevet idømt 27 måneders fængsel for at spille musik så højt, at det var til gene og fare for andre.
Ejeren af natklubben "Chapó", Carlos Granados, skal ud over fængselsstraffen betale en bøde på 20.194 Euro (ca. 165.000 kroner) til sine naboer og er udelukket fra at drive natklub i to år.

I følge dommeren skabte natklubejeren "en situation med høj risiko for den fysiske og psykiske integritet, krænkelse af privatlivets fred, den almindelige velvære og livskvalitet for de andre beboere i ejendommen." Ejeren har ignoreret gentagne klager over musikken siden 1996. Faktisk udbyggede han sit musikanlæg og spillede endnu højere efter de første klager begyndte at komme.

Musikken var så høj, at flere valgte at flytte fra ejendommen. Enkelte har måttet søge læge efter at have været udsat for den ekstremt høje musik.

Det er første gang der er faldet dom i en sag af denne karakter. Natklubejeren har valgt at anke dommen.

Kilde: www.hear-it.com samt aviserne El Mundo og Larazon