Hvornår skal arbejdsskader anmeldes?

Share

Hvornår skal arbejdsskader anmeldes?

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker skal anmeldes, hvis man har fravær i mere end én dag ud over den dag man er kommet til skade.

Arbejdsskader skal også anmeldes, hvis man har bare den mindste formodning at man kan have pådraget sig varige mén.

Erhvervsbetingede lidelser
Erhvervsbetingede lidelser skal anmeldes så snart man selv eller ens læge bliver opmærksom på, at der kan være en sammenhæng mellem sygdom og arbejde.

Anmeldelsen skal ske indenfor et år efter at sygdommen er konstateret, eller så snart man selv eller ens læge får mistanke om, at det drejer sig om en erhvervsrelateret lidelse.