december 01, 2020

Hvordan hører vi sammen?

Share

Et nyt forskningsprojekt med titlen ’Hvordan hører vi sammen?’ vil undersøge, hvordan man bedst styrker fællesskaber og rammer for mennesker med hørenedsættelse i skoler og på arbejdspladser.

Hvordan hører vi sammen?

Dårlig akustik og baggrundsstøj er en daglig udfordring for mange mennesker med høretab. Men hvilken betydning har det for deres hverdag? Og hvordan kan man skabe bedre rammer for et liv med høretab – både på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner?

Det er nogle af de spørgsmål, forskere fra Sociologisk Institut og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter vil forsøge at finde svar på  i det nye projekt, ’Hvordan hører vi sammen’, der er støttet af VELUX FONDEN.

Tæt samarbejde med praktikere på området
Teori og praksis kommer til at gå hånd i hånd i det nye projekt. Det er nemlig udviklet i tæt samarbejde med Høreforeningen, Frijsenborg Efterskole og Castberggård Job- og Udviklingscenter og Højskole, der alle har tilbud til mennesker med høretab.

Forskerne vil besøge samarbejdspartnerne og observere mennesker med hørenedsættelse i hverdagssituationer og uformelle sammenhænge. Formålet er at samle viden, der både kan bruges til at forbedre sociale rum og resultere i konkrete redskaber og anbefalinger, forklarer Inge Kryger Pedersen fra Sociologisk Institut til www.soc.ku.dk

- Projektet skal munde ud i inklusionsværktøjer og -metoder ud over anbefalinger til rumforhold, der kan hjælpe mennesker med høretab i den daglige kommunikation og skabe samhørighed og social tilknytning, siger Inge Kryger Pedersen.