Hvor begynder jeg?

Share

Hvor begynder jeg?

HVOR BEGYNDER JEG?
Ved de første tegn på hørenedsættelse er det nærliggende at kontakte din lokale ørelæge. Han kan fjerne en (eventuel) voksprop i øregangen, foretage pustninger ved katar i mellemøret, eller behandle med skylning, pensling, medicin m.m. Ørelægen kan også foretage en måling af hørelsen, (audiometri). Hvis operation er en mulighed, henviser han til en øreafdeling på et hospital.
Hvis hørelsen ikke kan bedres ved nogle af disse behandlingsmåder, vil et høreapparat i langt de fleste tilfælde kunne hjælpe. Høreundervisning kan også komme på tale.
Den offentlige høreomsorg er et tilbud til alle med høretab. Man får hjælp til at høre bedre og til at fungere så selvstændigt som muligt på trods af hørehandicappet. Det kan være svært at gennemskue tilbudene i den offentlige høreomsorg. Der kan være forskel på, hvordan amter og kommuner organiserer tilbudene. Men man kan altid hente hjælp hos de audiologiske afdelinger, høreinstitutterne og den kommunale forvaltning.

4-1-b/0402/SH