december 07, 2011

Hvert femte høreapparat ender i skuffen

Share

Hvert femte høreapparat ender i skuffen

20 procent af de høreapparater, der bliver udleveret i Danmark, kommer aldrig i brug. Det vurderer professor og overlæge, dr. med Agnete Parving. Det er især de private klinikkers skyld, mener hun.

Agnete Parving har undersøgt antallet af ”skuffeapparater” -høreapparater, der bliver solgt eller udleveret i Københavns Kommune, men som aldrig bliver taget i brug. Som regel fordi de ikke lever op til brugerens forventninger.

Undersøgelsen har koncentreret sig om de apparater, der blev udleveret i maj måned 2010. Tallene herfra viser, at antallet af skuffeapparater er dobbelt så stort for apparater udleveret af private forhandlere som gennem det offentlige.

Udgifterne til høreapparater er voldsomt stigende. I 2010 blev der i alt brugt 676 millioner fra statskassen til høreapparater. Det er en stigning på 230 millioner – mere end 30 procent – på bare tre år.
Af de 676 millioner går 431 millioner til private klinikker. Det viser tal fra Delta, som fører tilsyn med de private klinikker.

Københavns Kommune undersøger også selv, hvor mange høreapparater, der aldrig bliver taget i brug. Her vurderer lederen af kommunens hjælpemiddelcenter, Birgitte Østergaard, at tallet er meget større.

34 procent af de borgere, der fik tilskud til høreapparater i 2008, modtog ikke batterier til apparaterne året efter – til trods for at alle med høreapparat kan få batterierne betalt af kommunen.

Kommunens udgifter til høreapparater er fordoblet fra 20 til 40 millioner kroner fra 2006 til 2010 – på trods af at antallet af aktive høreapparatbrugere stort set har ligget konstant på 10.000.

“Efter at det er blevet rigtig interessant for de private klinikker at drive forretning på det her område, bruger vi dobbelt så mange offentlige kroner, uden at flere dårligt hørende har fået gavn af det”, siger Birgitte Østergaard.

Hos Delta mener laboratoriechef Gert Ravn dog ikke, at de stigende udgifter kun skyldes, at der udleveres flere høreapparater.

”Teknologien gør det muligt at afhjælpe selv små høretab i dag, hvilket betyder, at brugernes debutalder falder. Samtidig lever vi også længere og bruger dermed høreapparaterne i længere tid,” siger han.

Kilde: Politiken, 01/10/2011