november 17, 2017

Hver tredje over 65 år har et høretab

Share

Et hollandsk studie dokumenterer, at omkring 30 procent af alle seniorer har et aldersrelateret høretab.

Hver tredje over 65 år har et høretab

Det er kendt viden, at risikoen for at få et høretab stiger med alderen, og det er der nu sat endnu en tyk streg under med resultaterne fra the Rotterdam Study, som har undersøgt hørelsen hos knap 5000 mennesker i Holland.

30 procent af forsøgspersonerne over 65 år havde nemlig et høretab på mere end 35 dB – altså lige i grænseområdet mellem et let og et moderat høretab.

Flere mænd end kvinder
Kigger man på fordelingen af køn i undersøgelsen, ser det ud til, at aldersbetinget høretab er mere udbredt blandt mænd end kvinder. De hollandske tal afslører i hvert fald, at 33 procent af de undersøgte mænd havde et høretab, mens det kun var tilfældet for 29 procent af kvinderne.

Et lignende billede af kønsfordelingen tegner sig, når man ser på sværhedsgraden af høretabet. 21 procent af mændene havde et høretab på mere end 41dB, mens det tilsvarende tal for kvinderne var 18 procent. 

Kilde: hear-it.org