december 23, 2011

Hver tiende israeler har høreproblemer

Share

En høreuge har netop sat fokus på høreproblemer blandt indbyggerne i mellemøsten. Israel og Tyrkiet overvejer samarbejde.

Ganske som i Europa og USA, er antallet af mennesker medhøreproblemer ganske stort i Israel. Ifølge den israelske brugerforening for personer medhøretab, Bekol, har hvert tiende israeler har høreproblemer. For personer over 65 år, er det hver tredje.

I forbindelse med en uge, der skulle sætte fokus på høreproblemer, var den tyrkiske minister for handicap, Nimet Kobuko, i Israel. Formålet med besøget var blandt andet at diskutere mulighederne for et samarbejde mellem de to lande, der skal forbedre mulighederne for mennesker med forskellige typer høreproblemer.

Sammen med sin israelske kollega overværede den tyrkiske minister demonstrationer af en række forskelligetekniske hjælpemidler.

Kun 15 procent af de israelere, der har et høretab, bruger i daghøreapparater. Ifølge brugerforeningen Bekol skyldes det i høj grad manglende erkendelse og flovhed over høretabet – men også at et høreapparat i Israel i gennemsnit koster 7000 Shekel (godt 10.000 kroner). Sundhedsministeriet giver dog et tilskud på 10 procent.

Det israelske parlament Knesset har nedsat en komite, der skal se på, hvordan ministerierne i samarbejde kan finde midler til at gøre høreapparater billigere for borgerne.

Kilde: Jerusalem Post, 26/05/2008