Hver sjette dansker hører dårligt

Share

Ingen ved med sikkerhed, hvor mange danskere, der har problemer med hørelsen. Ingen kender det nøjagtige tal, fordi der i Danmark ikke findes nogen central registrering, men høreklinikkerne tilpasser hvert år mere end 70.000 høreapparater.

Man anslår:

  • At cirka hver sjette - altså omkring 800.000 danskere har problemer med hørelsen.
  • At halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse.
  • At godt 300.000 danskere bruger høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.
  • At godt og vel 300.000 danskere mellem 19 og 60 år har vanskelighed med at følge med i en samtale mellem flere end to personer.
  • At mænd mister generelt hørelsen tidligere end kvinder.

På europæisk plan viser undersøgelser, at hver 6. europæer - 37 millioner mennesker i alt - har problemer med hørelsen.
Hørenedsættelse er heller ikke nøjagtigt registreret i andre EU-lande, men at det er et særdeles udbredt fænomen, er dokumenteret gennem mange undersøgelser. Hver sjette europæer - flere end 37 millioner mennesker - har høreproblemer.

I 1999 var 14% af de skader, der blev anmeldt til Arbejdstilsynet, høreskader. Men mange tilfælde af høreskader og tinnitus bliver aldrig anmeldt, fordi der mangler viden og forståelse for, hvor alvorligt det er for den enkelte og for samfundet.