december 27, 2011

Hver sjette dansker har høretab

Share
Hver sjette dansker har høretab

Hver sjette dansker lider af et høretab, der er så stort, at det giver problemer i hverdagen. Og det er kun hver anden, der gør noget ved det.

Den videnskabelige rapport ”Evaluation of the Social and Economic Costs of Hearing Impairment” er netop blevet offentliggjort. Den er udarbejdet af forskere fra South Bank University i London på foranledning af foreningen Hear-It AISBL.

Undersøgelsen dokumenterer også, at der findes 55 en halv million EU-borgere med høretab, og at ubehandlede

høreproblemer hvert år koster det europæiske samfund 168 milliarder Euro. I det beløb er der ikke indregnet omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste, lavere skatteindtægt på grund af tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mv. på grund af høreproblemerne.

”Høretab rammer alle familier. Det er nu blevet dokumenteret, at en ud af seks voksne har høreproblemer, og at kun få af dem bruger høreapparater. Det er trist, da det er relativt billigt at afhjælpe et høretab. Flere undersøgelser viser, at dem som går med høreapparater også får et generelt bedre velbefindende og oplever en forbedret livskvalitet,” siger Kim Ruberg, der er generalsekretær i Hear-it AISBL.

Kun et mindretal af dem, som kunne have glæde af

høreapparater, bruger dem. Ifølge rapporten er det i Danmark mindre end hver anden med behov for høreapparater, der rent faktisk får apparaterne.

Den nye rapport bygger på en omfattende gennemgang af videnskabelige undersøgelser om de sociale og økonomiske konsekvenser af høretab i Europa, Australien og USA. Undersøgelsen samler og evaluerer alt tilgængeligt, videnskabeligt materiale om de personlige, sociale og økonomiske konsekvenser af høretab.

Kilde: Hear-It AISBL