december 27, 2011

Hver fjerde har en støjskade

Share

Hver fjerde har en støjskade

27 procent af den spanske befolkning lider af høretab. Den væsentligste årsag er støj.

Larmende trafik, støj på natklubber og værtshuse og mp3-afspillere, der kører på fuld styrke er nogle af de væsentligste årsager til det kraftigt stigende antal høreskader i den spanske befolkning.

I de store byer er støjforurening fra larmende trafik et af de største problemer. I Madrid viser støjmålinger på gadeplan, at trafikstøjen kommer op på 90 dB. Hvis man udsætter sig for så kraftig støj, risikerer man at pådrage sig et kronisk høretab.

En undersøgelse i Barcelona viser, at halvdelen af alle unge mellem 14 og 27 år lider af høretab i større eller mindre grad. Den væsentligste årsag blev identificeret som støj på natklubber og diskoteker, der er målt helt op til 100 – 105 dB og udbredt brug af mp3-afspillere.

Derudover anslås det, at spanierne lytter til musik på deres stereoanlæg i op mod tre timer hver dag med op mod 100 dB i ørerne.

Eksperter forudser, at de unge spaniere vil pådrage sig det, der svarer til en aldersbetinget hørenedsættelse allerede når de er mellem 30 og 40 år. Det er 20-30 år tidligere end deres forældres generation.

Kilde: www.hear-it.org