december 23, 2011

Hver femte plages af trafikstøj

Share

6600 borgere i Furesø Kommune - svarende til hver femte - lever dagligt med trafikstøj, der overskrider Miljøstyrelsens grænse på 58 decibel. Udvalgsformand kalder antallet alarmerende.

Omkring 18 procent af Furesøs 37.000 borgere bor steder, hvortrafikstøjen overtræder Miljøstyrelsens grænseværdier.

Konklusionen fremgår af en ny undersøgelse, som Furesø Kommune har bestilt hos Rambøll. Undersøgelsen viser, at en femtedel af alle boliger i Furesø ligger et sted, hvor støjgrænsen er overskredet.

”Det betyder, at langt flere boliger er påvirket af støjen, end Vejdirektoratet har bildt os ind”, siger Henrik Lynghus, der er nabo til motorvejen og formand for Støjgruppen, som kæmper for at få mindsket trafikstøjen i Furesø Kommune.

Fra politisk side er der gryende opmærksomhed på støjproblemerne:

”Jeg finder det alarmerende, at cirka 20 procent af kommunens borgere er ramt af trafikstøj ud over det acceptable. Tallet er større, end jeg troede”, udtaler John I. Allentoft (Kons.), som er formand for teknik-, miljø- og flyvestationsudvalget i Furesø Kommune.

Udvalget vil nu undersøge, hvordan budgettet på fem millioner kroner kan føre til mest mulig støjbegrænsning for flest mulige mennesker.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis 29/07/2008