december 27, 2011

Hver femte kvinde på overførsel

Share

Hver femte kvinde på overførsel

Svenske kvinder med høreproblemer har det svært på arbejdsmarkedet. De har mere end dobbelt så høj risiko som normalthørende for at havne på overførselsindkomster.

Tallene fra de svenske statistikker taler deres eget tydelige sprog: 21 procent af alle kvinder med høreproblemer modtager en form for pension eller overførselsindkomst.
I deres årsrapport for 2004, beskriver den svenske brugerforening Hörselsskadades Riksförbund (HBF), hvordan kun knap ni procent af gennemsnittet af normalthørende kvinder i alderen fra 20 til 64 år modtager overførselsindkomster.

Sammenlignet med mænd, er kvinderne hårdest ramt. Af de svenske mænd med høreproblemer, er kun 15 procent på overførselsindkomster.

Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor kvinder rammes hårdere end mænd. HRF mener det kan skyldes, at kvinder er mere berørt af de kommunikationsvanskeligheder, et høretab medfører.

Kvinder med høreproblemer har også et mere negativt syn på deres eget helbred end deres normalthørende medsøstre.13,4 procent af dem opfatter deres egen generelle sundhedstilstand som dårlig, mens det samme kun gør sig gældende for 5,9 procent af de normalthørende.

Kilde: www.hear-it.org