december 27, 2011

Hver anden plaget af støj på arbejdet

Share

Hver anden plaget af støj på arbejdet

Mere end halvdelen af alle ansatte på kontorer med flere end 28 ansatte er generet af støj . Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet. Også lærere og pædagoger er udsatte.

Støj er en af de største gener ved arbejde i storrumskontorer, og problemet stiger, jo flere der arbejder i samme kontor. Konsekvenserne er, at de ansatte bliver mindre effektive og mindre tilfredse med deres arbejde.

Støjen, som et stigende antal danskere føler sig generet af, er støj fra menneskelig aktivitet; støj fra telefoner, kolleger der taler eller børn der leger.

Den generende baggrundsstøj medfører ikke nødvendigvis høreskader, og det kan umiddelbart være svært at måle påvirkningen, men de konkrete fysiske symptomer er bl.a. hovedpine og koncentrationsbesvær.

Indsatsen mod støj i arbejdslivet har indtil nu primært været fokuseret på støj over 80 dB, som kan give høreskader, men mindre støjbelastninger – som støj fra andre mennesker – ved man ikke nok om konsekvenserne af.

”Selv om støj er blevet et større problem, er det i dag ikke muligt konkret at sige, hvordan det påvirker folk, eller hvad konsekvenserne er, fordi støj er et samspil af forskellige faktorer,” siger seniorforsker og projektleder Søren Peter Lund fra AMI.

Han mener, der er tre vigtige faktorer man i stedet bør kigge på:

  • Støjens fysiske karakter – hvad er niveauet af lyd, hvordan er akustikken mv.
  • Psykosociale forhold. Undersøgelser tyder på, at arbejdsmiljøet har betydning for, i hvor høj gra ansatte føler sig generet af støj
  • Individuelle faktorer – høreevne og personlige ressourcer

 

  • Du kan læse hele Arbejdsmiljøinstituttets rapport her.