Hvem anmelder arbejdsskader?

Share

Hvem anmelder arbejdsskader?

Arbejdsulykker
Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade.

Har man fået en arbejdsskade, har man selv ret til at anmelde skaden. Man kan få hjælp af sin fagforening. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt.

Erhvervsbetingede lidelser
Læger og tandlæger har pligt til at foretage anmeldelse, hvis de formoder at der er tale om en erhvervsbetinget lidelse.

Man har selv ret til at anmelde en erhvervsbetinget lidelse. Man kan få hjælp fra sin fagforening.