december 23, 2011

Hvaler rammes af 'cocktail party-effekten'

Share

Hvaler rammes af 'cocktail party-effekten'

Som tidligere omtalt på hoerelse.info, stiger støjforureningen i havene voldsomt i disse år.Det betyder at de store havpattedyr rammes af samme syndrom, som får os til at tale højere til fester.

Den menneskeskabtestøj i verdenshavene er nu så gennemtrængende, at det har fået synlige konsekvenser for de store havpattedyr som hvaler, delfiner og marsvin.

Dyrene, der kommunikerer over store afstande ved hjælp af lyd, skal nu overdøve al den støj, der kommer fra skibe, sonarer og seismiske undersøgelser af havbunden. Det betyder, at dyrene bliver overdøvet og derfor får meget sværere ved at finde føde og at forplante sig.

Ifølge naturfredningsorganisationer, mister de store havdyr ganske enkelt kontakten med hinanden.

”Man kan kalde det en ’cocktail-party-effekt’,” siger Mark Simmonds, der er forskningsdirektør i Whale and Dolphin Conservation Society. ”Man taler højere og højere indtil der ikke er nogen, der kan høre noget mere.”

På en stor FN-konference om dyrebeskyttelse i Rom i sidste uge, kom det blandt andet frem, at støjen i havene kan være direkte medvirkende til, at stadig flere havpattedyr strander og omkommer. Derfor opfordrer naturfredningsforeninger nu industrien til at mindske larmen i havene så meget som muligt – blandt andet ved at bruge støjsvage motorer.

”Vi ved ikke, hvor mange dyr, der bliver påvirket af støjforurening, men manglen på fuldkomne videnskabelige beviser bør ikke forsinke, at vi handler,” siger Mark Simmonds.

Kilde: www.cbc.ca 03/12/08 og www.dr.dk 04/12/08