Hvad vil Videnscenteret?

Share

Hvad vil Videnscenteret?
240
180

"Vores mål er, at den generelle viden hos fagfolk omkring det at have et hørehandicap, det at leve sammen med et hørehæmmet menneske eller et døvt menneske. Den viden skal være større hos fagfolk for at de kan blive bedre til at give et godt tilbud til den hørehæmmede person. Fagfolkene skal være klædt ordentligt på. De skal have viden nok, således at de kan være med til at tage de rigtige beslutninger sammen med den hørehæmmede om, 'hvordan skal mit liv indrettes, så jeg bedst muligt kan kompensere for mit hørehandicap? Hvad er det jeg har brug for i min dagligdag? Hvad er det sagsbehandleren skal være med til at bevilge? Hvad er det vejledningstilbuddet skal give mig for at jeg kan fungere som en ligestillet borger i samfundet?' i virkeligheden, ikke?"

Jette Kjeldsen

Denne animation kræver at du har Quicktime installeret. Har du ikke det, kan du hente Quicktime gratis her.