Hvad er støj?

Share

Der findes ikke en præcis definition på, hvad støj er. Men for de fleste mennesker opfattes støj generelt som lyd, der er generende eller uønsket.

Det daglige lydunivers er en meget væsentlig del af livet for de fleste mennesker. Samtale, musik, gadelyd, naboen der støvsuger eller et fjernsyn, der snakker, er alt sammen med til at fortælle os, at vi er levende.

Selv om lydniveauet under en rockkoncert kan være lige så højt som sirenen på en forbipasserende brandbil, nyder mange de voldsomme toner. For andre kan en ventilator, et køleskabs brummen eller en computers 'susen' opleves så generende, at det påvirker deres velbefindende. Det er således ofte individuelt, hvad vi forstår ved støj - og ikke alle mennesker er lige følsomme overfor lyd.

Tænker vi på vores hørelse, kan kraftig støj defineres som lyd, der kan skade hørelsen. Når lydtrykket bliver for højt, kan de små fimrehår i det indre øre blive beskadiget. Hvis lydpåvirkningen er særlig kraftig, tæt på eller længerevarende, kan det resultere i en høreskade (tinnitus eller høretab).

Støj behøver nødvendigvis ikke være særlig kraftig for at belaste hørelsen. Vedvarende, svagere støj kan ligeledes give tinnitus, samt stress- symptomer såsom træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær og søvnproblemer.