Hvad er lyd

Share
Hvad er lyd

For at forstå hvordan høresansen fungerer, er det vigtigt at vide, at al lyd har sit udgangspunkt i bevægelse. Når bladene på træerne bevæges af vinden, eller når en stol trækkes hen over et gulv, bliver luftens molekyler sat i svingninger. Svingningerne foregår i bølger og kaldes lydbølger, som kan opfattets af det menneskelige øre.

En voldsom bevægelse fremkalder et stort lydtryk (en kraftig lyd), mens en lille bevægelse fremkalder at svagt lydtryk (en svag lyd). Lydstyrke måles i

deciBel (dB), hvor 0 dB er grænseværdien for, hvad det menneskelige øre kan opfatte.

Når lydtrykket bliver større end 80 dB, kan hørelsen tage skade.

Langsomme svingninger (lav frekvens) høres som dybe toner (bas), mens hurtige svingninger (høj frekvens) høres som høje toner (diskant). Lydens frekvens måles i

Hertz (Hz).

Man skal have hørelse på begge ører for at kunne høre, hvor lyden kommer fra. Den lille tidsforskydning mellem de to ørers opfattelse er nok til, at hjernen kan registrere, hvor lyden kommer fra.