december 22, 2011

Huden hjælper hørelsen

Share

Vi bruger ikke kun ørerne til at høre med. Små pust af luft på huden hjælper os med at skelne tale. Det viser en ny undersøgelse fra Canada.

Den information, hjernen modtager gennem berøring oglyd, samarbejder om at hjælpe os med at afkode tale. Det mener de to lingvister Bryan Gick og Donald Berrick fra universitetet i Vancouver.

På mange af verdens sprog, er det nødvendigt at komme med små pust for at lave aspirerede lyde eller stavelser med stød. Det er derfor, vi kan høre forskel på for eksempel ta og da og pa og ba.

Ved et forsøg beviste de to forskere, at forsøgspersoner havde lettere ved at høre forskel på aspirerede og ikke-aspirerede stavelser, hvis de samtidig blev udsat for små, ikke hørbare, pust mod huden.

Forsøgspersonerne havde lettere ved at genkende de aspirerede stavelser ta og pa, hvis de blev pustet på, og de havde større tilbøjelighed til at høre de ikke-aspirerede stavelser da og ba, hvis d samtidig blev udsat for pust.

Deltagerne brugte følelsen i huden til at afgøre, om det, de hørte, var aspireret eller ej, selv om man normalt ikke kan mærke hverken ens egen udånding eller andres, når man taler.

”Det taler for, at vi bruger al den information, der er tilgængelig fra vores sanser, når vi skal forsøge at forstå noget,” siger Bryan Gick.

De små pust blev styret via små slanger, som forsøgspersonerne havde fået klæbet på enten håndryggen eller på halsen. Forsøgspersonerne var opmærksomme på slangerne, men vidste ikke, hvad de skulle bruges til.
Gennem hovedtelefoner skulle deltagerne høre de ovennævnte stavelser i forskellige former for baggrundsstøj.

Resultatet viste, at mærkbare pust var en hjælp til at høre rigtigt.

Bryan Gick mener selv, at resultaterne kan føre til, at fremtidenshøreapparater måske skal kunne blæse små pust mod brugeren når det skal forstærke aspirerede stavelser.

Kilde: www.usnews.com, 25/11/2009