december 07, 2011

Horsens opretter kommunal høreklinik

Share

Horsens Kommune har oprettet sin egen høreklinik, der skal fungere som alternativ til private forhandlere og det regionale sygehusvæsen.

Siden 1. januar har borgere i Horsens kunnet vælge mellem tre muligheder, hvis de skal havehøreapparat. Kommunen har nemlig valgt at oprette sin egen høreklinik, hvor mennesker med ukompliceredehøretab kan få udleveret og tilpasset høreapparater.

Tilbuddet gælder kun for borgere i Horsens Kommune, der skal have en henvisning fra en ørelæge. Komplicerede høretab skal fortsat behandles på en offentlig høreklinik på et sygehus.

Grunden til at byrådet har valgt at oprette en kommunal høreklinik er, at kommunens udgifter til høreapparater købt hos private forhandlere er steget voldsomt over de senere år. Kommunen forventer at stigningen vil fortsætte, og derfor valgte byrådet at oprette den kommunale klinik.

Samtidig håber kommunen, at den nye klinik vil kunne være med til at nedbringeventelisterne på de offentlige høreklinikker i henholdsvis Århus og Vejle. I 2009 brugte kommunen næsten en kvart million kroner på at transportere borgere frem og tilbage til de to offentlige høreklinikker.

Klinikken i Horsens drives af høreteamet på Akademi for Sundhedsundervisning (ASV).

Kilde: Videnscenter for Hørehandicap, 28/01/2011