december 27, 2011

Høretest udskydes for længe

Share

Høretest udskydes for længe

Mange venter alt for længe med at få foretaget en høreprøve, selv om de har mistanke om, at deres hørelse er ved at blive dårligere. Det viser en ny engelsk undersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 4000 briter og viser, at de som udgangspunkt tager deres hørelse for givet. 79 procent af dem havde aldrig fået foretaget en høreprøve. Til sammenligning havde 87 procent fået foretaget en synsprøve; det kan derfor virke som om man uden at tøve får tjekket sit syn, hvorimod hørelsen er en ganske anden sag.

Til trods for, at 40 procent af alle over 50 år har høreproblemer, havde tre ud af fire i den aldersgruppe aldrig fået foretaget en høreprøve.

Og det er ikke fordi briter har bedre ører end resten af verden. To tredjedele af deltagerne gav udtryk for, at de havde bekendte, der havde problemer med ubehandlede høretab. Statistikken siger, at ca. hver syvende brite lider af ubehandlet høretab og ville have glæde af at bruge høreapparater.

Omkring halvdelen af deltagerne i undersøgelsen oplever det som frustrerende at tale med personer med ubehandlede høretab og 41 procent skriver, at de ligefrem er bange for at miste hørelsen.

Endelig mener otte ud af ti, at der burde iværksættes en landsdækkende hørescreening.

Kilde: www.hear-it.org