december 23, 2011

Høretest til isbjørne

Share

Høretest til isbjørne

Amerikanske forskere tester isbjørnes hørelse for at finde ud af, om bjørnene kan overleve et varmere arktis.

For det meste er isbjørnenes naturlige habitat – de arktiske områder – en iskold, stille verden. Det er ved at ændre sig. Isen er ved at smelte, og hvor der før var vildmark, kommer menneskene og civilisationen tættere og tættere på.

Med os bringer vi masser afstøj fra vores industri, skibsfart, fritidsaktiviteter osv.
”Vi kommer til at bringe støj og aktivitet meget tættere på bjørnene,” siger Dr. Ann Bowles, der er seniorforsker ved Hubbs-Seaworlds forskningsinstitut i Californien. ”Vi forsøger at beskytte bjørnene mens de store omvæltninger sker.”

Isbjørne er kendt for at have ekstremt gode ører, men præcist hvor følsomme de er, er forskerne først nu ved at undersøge.
”Det, vi vil finde ud af, er hvor godt bjørnene hører i de forskelligefrekvensområder. Formen på bjørnenes hørekurve er afgørende for, om de kan høre industriel støj,” forklarer Dr. Bowles.

Et stigende støjniveau vil kunne påvirke isbjørne på en række områder. Det vil blandt andet have negativ indflydelse på deres muligheder for at parre sig, hvis de ikke kan høre hinanden over lange afstande. Eftersom menneskeskabt støj normalt signalerer fare, vil det stresse bjørnene at kunne høre støjen uafbrudt.
Omvendt vil bjørne, der fejlagtigt forbinder den usædvanlige støj med mad, blive fristet til at søge mod beboede områder – og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt.

Indtil videre har forskerne kun data fra bjørne i fangenskab. Og resultaterne tyder på, at bjørnene kan høre støj fra eksempelvis skibsfart eller konstruktionsarbejder over meget lange afstande.
”Så nu skal vi til at finde ud af, hvordan bjørne, der hører disse lyde, reagerer,” siger Dr. Bowles.

”Isbjørnen er det øverste rovdyr i kæden. Det, der påvirker den, påvirker også alt det dyreliv, der ligger under dem – sælerne, fiskene, krybdyrene – hele den arktiske fødekæde. Det handler om, at et helt økosystem er ved at kollapse. Det er derfor, vi går så meget op i isbjørnenes hørelse.”

Kilde: www.news.bbc.co.uk 30/09/2008