december 27, 2011

Høretab udbredt blandt socialt svage skotter

Share

Børn i samfundets fattigste familier har fire gange større risiko end gennemsnittet for at blive født medhøreproblemer. Det viser en ny, skotsk undersøgelse blandt 105.000 børn.

I den socio-økonomiske undersøgelse, blev familierne delt ind i syv forskellige grupper, baseret på deres indkomst. I gruppen med den laveste indtjening, blev der født 1,72 barn med høreproblemer for hver 1000 fødsler. I den højeste indkomstgruppe, blev der kun født 0,47 med høretab ud af 1000.

Forskerne kommer med to mulige forklaringer på forskellen; i Skotland føder forældre med lav indkomst oftere for tidligt. Børnene har en lav fødselsvægt, og den efterfølgende behandling kan påvirke hørelsen. Samtidig kan forskellen skyldes, at flere børn i lavindkomstfamilierne rammes af arvelige høretab – fordi høreproblemer generelt optræder hyppigere i de fattige familier.

Der er ikke forskel på, hvornår høretabet blive opdaget blandt børn i fattige eller økonomisk bedrestillede familier.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler de skotske forskere, at sundhedsvæsenet sætter særlig fokus på at hjælpe samfundets fattigste medhøreapparater og andretekniske hjælpemidler.

Kilde: www.hear-it.org