december 22, 2011

Høretab rammer skævt

Share

Høretab rammer skævt

Høretab blandt børn og unge rammer socialt udsatte hårdere end gennemsnittet. Det viser en amerikansk rapport.

Rapporten viser, at det i sær er børn fra hjem med en lav husstandsindkomst, der vejer tungest i statistikkerne over børn med høreproblemer.
Ca. et barn ud af 1000 bliver født med høretab. Forskerne bag undersøgelsen så på børn i aldersgruppen 0 – 13 år. De fandt, at der var en klar overvægt af høretab blandt børn fra lavindkomstfamilier og børn med latinamerikansk baggrund.

Et af de andre problemer, rapporten viser, er den store forskel på, hvordan og hvornår høretab hos børn bliver opdaget. Forskerne mere end antyder, at der er stor forskel på, hvor mange børn og unge man normalt antager, har høreproblemer - og hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud.
Det er et stort problem, for uden præcis information om, hvor mange børn der rammes og hvilke grupper de tilhører, er det meget vanskeligt at gøre en målrettet indsats mod problemet.

Rapporten viser, at hvert fjerde barn med høreproblemer først får konstateret problemerne når de er tre år eller ældre. Det betyder, at værdifuld tid går tabt, og det får konsekvenser for barnets udvikling. Både sprogligt, men også kognitivt og socialt.