december 22, 2011

Høretab på det ene øre kan være årsag til sprogproblemer

Share

Høretab på det ene øre kan være årsag til sprogproblemer

Et høretab på det ene øre er nok til, at børn kan få problemer med den sproglige udviking.

Selv omhøretab på kun det ene øre kan være med til at påvirkebørns sproglige udvikling, får ikke alle børn den fornødne hjælp. Det viser en undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Pediatrics.

Amerikanske børnelæger anslår, at et ud af tyve børn ikke får hjælp i form af hverkenhøreapparater, specialundervisning eller blot en plads langt fremme i klassen.

”Hovedtanken bag denne undersøgelse, er at vi ikke må ignorere børn, der har et ensidet høretab,” siger talepædagog Sandra M. Gretner fra University of Cincinnati, der dog ikke har været involveret i selve undersøgelsen.
Den er udarbejdet af forskere fra Washington University, der har undersøgt 74 søskendepar i skolealderen. Halvdelen af børnene havde et høretab på det ene øre, mens den anden halvdel havde normalhørelse.

De børn, der havde et høretab, opnåede dårligere resultater i både forståelses- og sprogtest, og gik oftere til talepædagog end deres søskende, men de klarede sig lige så godt i IQ-tests.

”I modsætning til børn med dobbeltsidede hørenedsættelser, som rutinemæssigt får høreapparater og særlig støtte, er der risiko for, at børn, der kun har et høretab på det ene øre, ikke bliver anset for at have et betydeligt høretab,” skriver forskerne.
”Resultaterne viser, at børn med ensidet høretab bør have den samme hjælp som børn med høretab på begge ører.

Kilde: Pediatrics Online og Reuters. com 10/05/2010