Høretab på arbejdsmarkedet

Share

Høretab på arbejdsmarkedet
Ca. 60% af de personer der har et høretab, er i den erhvervsaktive alder (mellem 21 og 65 år).
Hvordan påvirker høretabet arbejdet?
Især i de situationer på arbejdspladsen, der kræver megen mundtlig kommunikation, kan det være en stor belastning at have et høretab.
Selv med brug af høreapparater og tekniske hjælpemidler skal der bruges meget energi på at lytte koncentreret.
Det er langfra let at erkende sine vanskeligheder. Mange hørehæmmede bryder sig ikke om at indrømme, at de har et høretab af frygt for at blive diskrimineret blandt deres kolleger eller for at miste deres arbejde.
Der er en tendens til, at de bliver lettere arbejdsløse og trækker sig tidligere tilbage fra arbejds-markedet end mennesker med normal hørelse.

Hvis du har et høretab er der nogle regler, som du kan følge for at opnå succes på arbejdsmarkedet også som hørehæmmet:
Vær åben omkring, at du har et høretab. Fortæl det til dine kolleger.
Undervis dine kolleger i, hvordan de kan være med til at skabe god kommunikation.
Sørg for at bevare og udvikle det, du er god til.
Livslang læring er nødvendig, ikke mindst for hørehæmmede.
Følg med i, hvilke tekniske muligheder, der kan gøre din kommunikation på arbejdspladsen lettere.
Brug de muligheder der findes i AF-systemet for brug af personlig assistance, eksempelvis
skrivetolk ved personalemøder, efteruddannelse og lignende.
I hver AF-region findes der en handicapkonsulent, som kan vejlede og hjælpe dig.
Du kan også kontakte Castberggård, som har udviklet et arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede. Castberggård har i flere år arbejdet med denne problematik.
8-4/0502/SH