december 07, 2011

Høretab øger risikoen for pension

Share

Personer, der har været sygemeldte på grund af høreproblemer, har større risiko for at ende på en pension end andre sygemeldte. Det viser tal fra en ny svensk undersøgelse.

Det er forskere fra Karolinska Institutet i Stockholm, der gennem flere år har fulgt en gruppe mennesker, der havde mere end en uges sygefravær i løbet af et år.

Det drejede sig i alt om en gruppe på 40.786 personer. 515 af dem var sygemeldte på grund af hørerelaterede diagnoser.

Efter 12 år kunne forskerne se, at ud af de 515, der var sygemeldte på grund afhøreproblemer, endte mere end hver tredje – 36 procent – med at få en invalidepension.

Til sammenligning var det færre end hver fjerde – 24 procent – af den resterende gruppe, der endte med en invalidepension.

”Vi kan påvise, at der er højere risiko for at ende på en invalidepension for de, der er sygemeldte med høreproblemer end for de, der er sygemeldte med andre diagnoser,” fastslår Klas Gustafson fra Karolinska.

Undersøgelsen viser desuden, at det især er kvinder med høreproblemer, der er i risiko for at ende som invalidepensionister.

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at der er behov for langt mere forskning i, hvorfor mennesker med høreproblemer bliver marginaliseret. Forskerne har blandt andet ikke undersøgt, om der er nogle brancher, hvor risikoen er højere end andre.

Kilde: www.hear-it.org