Høretab – og hva´ så?

Share

Høretab – og hva´ så?

Sangerinde, foredragsholder og forfatter Lotte Rømer slår endnu et slag for høresagen. Tidligere på måneden udkom bogen ”Hva’ så?”.

Af Ole Jeppesen

I 1999 sprang Lotte Rømer for alvor ud som forfatter med ”Hva’?”. Siden da har hun blandt andet været aktiv debattør, holdt foredrag for langt over 50.000 mennesker med og uden høreproblemer - og passet brevkassen på Hoerelse.info. ”Hva’ så?” er skrevet med udgangspunkt i dette intensive arbejde med lyd,hørelse oghøreproblemer. Siderne rummer ikke mange erindringer, men derimod praktisk hørepsykologi.
”Jeg håber at kunne give noget støtte og nogle redskaber til at klare både dagligdag, arbejdsliv og selskabsliv så godt så muligt med dethøretab, som man nu engang har. Hørelsen hænger så basalt sammen med vores evne til atkommunikere, at udveksle meninger, i det hele taget vores sociale kontakt. Fungerer denne kontakt ikke, bliver vi nemt ensomme,” siger Lotte Rømer.
”Hva’ så?” er ikke en facitliste, men derimod en opfordring til at tage ansvar for sit eget liv – og til simpelthen at gøre noget andet, end man plejer:
”Det korte budskab er: Vær kreativ! Find de rammer, der passer til dit liv. Der er ikke andre, der gør det for dig. Hvis du for eksempel gang på gang føler dig udenfor ved store fødselsdagsarrangementer, så sørg for en god ledsager - eller meld afbud, og inviter fødselaren hjem til dig ugen efter. Tager vi ikke ansvar selv, ender vi nemt i offer-rollen, og som offer får man det aldrig godt,” siger Lotte Rømer, som ikke mener, at læserne nu skal lægge hele deres liv om:
”Det er ikke altid så store ændringer, der skal til - ofte blot detaljer som for eksempel måden, man formulerer sit budskab på – hvordan man fortællervenner, familie og andre om sit høretab.”

Tab og Sorg
Bogen kommer også omkring de psykologiske sider og virkninger af et høretab. Hvorfor det er så svært at acceptere, og hvorfor der pludselig er noget, man skal igennem. I mange tilfælde skal mennesker med høreproblemer igennem en regulær sorgproces, fordi de har mistet. Ikke en nær ven eller et familiemedlem, men noget andet værdifuldt, nemlig hørelsen.
”Problemet er ofte, at mennesker med høretab har svært ved at erkende og acceptere problemet. Rationelt kan de sagtens se, at den er gal. Der er et høretab, og de behøverhøreapparat. Men når apparatet er købt, så ender det i skuffen fra første dag. Mange er slet ikke klar over, at der overhovedet kan være forandringer og sorg forbundet med den slags tab. Her giver jeg en række redskaber til at tackle forandringerne, til at gennemleve sorgen og komme ud på den anden side. Det kan for nogen være et stort arbejde og en lang proces, for sorg er sorg, uanset hvad man har mistet.”

På egen krop
Lotte Rømer beskriver i bogen sin egen personlige krise, som fulgte i kølvandet på hendes tiltagende, arvelige høretab. En krise, som toppede, da sangerinden begyndte at føle sig truet på sit erhverv.
”Der var ingen - hverken i 1979, da jeg fik konstateret mit høretab, eller i 1987, da jeg fik høreapparat – som fortalte mig, hvad et høreproblem kan medføre. Min gamle far (også nedsat hørelse – red.) forsøgte dengang at forberede mig lidt, men han havde selv en masse ubearbejdet sorg at slås med. Så jeg havde et par år med heftig angst, som mundede ud i, at jeg omsider tog livtag med problemet,” fortæller Lotte Rømer. Hun kom selv videre via terapi og kropstræning - og ved at søge viden i bøger om psykologi, filosofi og selvudvikling. Bøger, som andre nu - i hvert fald i første omgang - "slipper" for at tygge sig igennem.

Utilgængelig viden
Grundtanken bag Lotte Rømers ”Hva’ så?” er at bidrage til at lukke et stort hul på høreområdet. Et hul, som burde være fyldt med viden, redskaber, støtte og inspiration. Disse elementer findes allerede i rigt mål indenfor landets grænser, men de er svært tilgængelige, mener forfatteren:
”Hovedårsagen til det lave informationsniveau er desværre stadig, at høreproblemer er tabu. Det er ikke noget, man taler højt om. Det er et usynligt problem, som der ikke er skrevet mange bøger om. Den offentlige høreomsorg rummer en masse viden, men den er svær at få fat på - og finde rundt i. Der er sjældent tid nok til den enkelte og til den psykologiske side af sagen, for systemet er hårdt presset. Det er manglen på audiologi-assistenter et glimrende bevis på. Det hænger i sidste ende sammen med, at høreområdet har stået meget lavt på den politiske dagsorden.”

Lys fremtid?
Høreområdets plads i den samfundsmæssige og politiske skammekrog skyldes ifølge Lotte Rømer også, at brugerforeningerne har været usynlige og for dårlige til at stille krav:
”Landsforeningen for Bedre Hørelse har i mange år mere fungeret som et socialt fællesskab for ældre. Når man ser på de aktiviteter, som foreningen har afholdt, har der ikke været meget at hente for eksempelvis de erhvervsaktive. Så der skal rustes op – især nu, hvor amterne bliver nedlagt, og høreomsorgen til dels kommer på nye hænder. Heldigvis er der en ny generation på vej og nye initiativer i gang, som forhåbentlig vil samle kræfterne i LBH. Dette er i høj grad nødvendigt, hvis foreningen og dermed høresagen skal markere sig i fremtiden.”

Men indtil fremtiden begynder, er der en hel række gode råd at hente i ”Hva’ så?”.


Lotte Rømer var fra efteråret 2004 til sommeren 2006 bestyrer af hoerelse.infos brevkasse og debatforum. PåLottes sider kan du læse hendes mange interessante indlæg.