december 27, 2011

Høretab og arbejde en svær kombination

Share

Høretab og arbejde en svær kombination

Ganske som i Danmark viser en britisk undersøgelse nu en tydelig sammenhæng mellem høreproblemer og problemer med at væpre tilknyttet arbejdsmarkedet.

Det er den engelske brugerforening Royal National Institution for the Deaf (RNID), der står bag undersøgelsen, hvor 870 englændere med nedsat hørelse har svaret på spørgsmål.

37 procent af de adspurgte stod udenfor arbejdsmarkedet, mens kun 25 procent af den britiske befolkning generelt set er uden arbejde.

Hver femte med høretab (20 procent) ledte aktivt efter arbejde, mens det samme kun er tilfældet for hver tyvende (5 procent) af hele befolkningen. Den reelle arbejdsløshedgrad blandt personer med høreproblemer er altså fire gange højere end gennemsnittet.

Mange opleverfordomme
og mangel på forståelse fra omgivelsernes side som en af de væsentligste barrierer til at fungere bedre i deres arbejde – eller til at komme i arbejde igen.

Næsten seks ud af ti nævnte arbejdsgiverens negative indstilling som en stor hindring når de har søgt arbejde.

55 procent føler sig socialt isoleret på arbejdspladsen, og knap hver tredje har oplevet chikane og mobning fra deres kolleger.

Kilde: www.hear-it.org