december 27, 2011

Høretab i hjernen

Share

Høretab i hjernen

Aldersbetinget høretab handler ikke kun om, at ørerne bliver dårligere til at høre. Hjernens evne til at behandle lyden bliver også ringere med alderen. Digitale høreapparater med retningsbestemte mikrofoner kan være med til at afhjælpe problemerne.

Ørerne er stadig afgørende for, at vi kan høre, når vi bliver ældre, men undersøgelser på mus tyder på, at ældningsprocessen i visse dele af hjernen gør det sværere at skelne mellem vigtige og mindre vigtige lyde.

”Traditionelt set har vi altid kigget på øret, når vi har undersøgt høreproblemer,” siger professor Robert Frisina fra Rochester Universitetet i New York. ”Men vi opdager flere og flere patienter med normale ører, som har problemer med at følge med i en samtale. Der er mange, hvor heleørets opbygning er fin, som ganske enkelt ikke hører godt. Det er fordi deres hjerner ældes,” siger han.

For mange begynder problemerne allerede i 40 – 50års-alderen.

De indledende forsøg peger på, at hjernen med alderen bliver dårligere til at filtrere og sortere i de lyde, den modtager fra ørerne. Det betyder, at de signaler, hjernen sender tilbage til ørerne, ikke længere fungerer optimalt, hvilket giver problemer med at skelne mellem lydene og fokusere på dem, der er vigtige.

”For mange betyder det, at selv om deres hørelse stadig fungerer, mister de evnen til at høre og forstå tale,” siger professor Frisina.

Personer med denne type problemer vil kunne have glæde af moderne høreapparater med retningsbestemte mikrofoner, der kan filtrere en del af baggrundsstøjen væk.

Kilde: www.hear-it.org