december 27, 2011

Høretab gør det svært at aflæse følelser

Share

Børn og unge med nedsat hørelse kan have vanskeligt ved at genkende og forstå, hvordan andre reagerer i specielle situationer.

En australsk undersøgelse af 163 børn og unge på mellem 6 og 18 år med høretab viste, at de var op mod 50 procent ringere til at aflæse andres følelser end normalthørende i samme aldersgruppe.

Generelt kan børn og unge med nedsat hørelse til en vis grad have svært ved at vurdere, hvad andre føler i visse situationer. Undersøgelsen viste, at unge med et høretab i gennemsnit har 30 procent sværere ved at aflæse følelser end andre unge.
Unge med høreproblemer er 25 procent dårligere til, med det samme at aflæse og forstå betydningen af fremmedes ansigtsudtryk.

Størst problemer havde børn mellem 6 og 11 år med at forstå følelsesmæssige reaktioner, der var anderledes end de forventede. Sammenlignet med en kontrolgruppe af hørende børn på samme alder, var børnene medhøretab 50 procent dårligere til at forstå de uventede signaler.

Forskerne bag undersøgelsen opfatter vanskelighederne med at forstå andres følelser som et alvorligt problem. I langt de fleste tilfælde er det dog noget, der kan løses ved at lave målrettede øvelser, som kan forbedre de sociale færdigheder.

Kilde: www.hear-it.org