december 27, 2011

Høretab går ud over børns livskvalitet

Share

Høretab går ud over børns livskvalitet

Børn med mindre høretab mister mere livskvalitet end jævnaldrende med større høretab. Det mener deres forældre i hvert fald.

Australske forskere har målt den fysiske og psykiske livskvalitet hos 83 børn i alderen 7-8 år med høretab. Børnenes forældre skulle svare på spørgsmål om, hvilken betydning høretabet havde for børnenes dagligdag.

Forældrene mente, at høretabets størrelse var bestemmende for livskvaliteten, men undersøgelsen viste, at hos børn med mindre høretab, mente forældrene at det betød mere for børnenes livskvalitet end hos de, der havde støre høretab.

Forskerne mener, at denne selvmodsigelse hos forældrene kan skyldes forældrenes opfattelse og forventninger til et lille høretab. Forældrene vil måske have tendens til at opfatte deres barns problemer med udvikling og indlæring som større end forældrene til børn med støre høretab.

Forældre, hvis børn kun har mindre høretab, går ofte ud fra, at deres barn udvikler sig fuldstændigt som normalthørende børn, hvorimod forældre til børn med større høretab oftere er parat til at acceptere, at deres børn kommer til at få problemer og har en forventning om, at deres børn ikke uden videre vil kunne fungere på samme måde som andre børn.

Forskerne bag undersøgelsen anbefaler derfor, at børn med mindre høretab får lige så meget opmærksomhed som børn med større høretab. Hvis ikke, vil det betyde et tab af livskvalitet for dem, der er lige så stort som det forældrene forventer hos børn med støre høretab.

Kilde: www.hear-it.org