december 27, 2011

Høretab forveksles med Alzheimers

Share

En undersøgelse blandt amerikanske plejehjemsbeboere viser, at nedsat hørelse ofte ikke bliver opdaget. I stedet bliver høreproblemer forvekslet med andre sygdomme.

Undersøgelsen viste, at mellem 53 og 63 procent af beboerne på en række plejehjem havde ganske alvorlige hørenedsættelser. Men de ansatte på plejehjemmene var kun opmærksomme på under halvdelen af tilfældene.

Det høje antal uopdagede høretab dækker i virkeligheden over ret en udbredt fejlbehandling af ældre.
Symptomer som forvirring, tilbagetrukkethed og desorientering kan ofte skyldes et ikke-behandlethøretab. Men hvis høretabet ikke er blevet opdaget, er der risiko for, at de ældre bliver behandlet, som om de lider af Alzheimers eller demens.

I alt deltog 279 plejehjemsbeboere, 51 ansatte og 16 afdelingsansvarlige i undersøgelsen. Interview med plejerne og de ældre selv viste sammen med en gennemgang af beboernes journaler, at kun 30 ud af de 279 havde fået deres hørelse undersøgt indenfor det seneste år.
39 havde fået fjernetørevoks, men 81 procent af beboerne havde hverken fået testet deres hørelse eller fået fjernet ørevoks.

Forskerne bag undersøgelsen anbefalede, at de ansatte på plejehjemmene skulle uddannes bedre og at beboerne jævnligt skulle have foretaget høreprøver. De mente også at det ville være en god ide at udvikle høreapparater, der var lettere at betjene, så plejehjemsbeboerne lettere kunne få det fulde udbytte af dem.

Kilde: www.hear-it.org