december 27, 2011

Høretab en ’epidemi’ i Canada

Share

Høretab har efterhånden fået epidemiske proportioner. Høreskader bliver diagnosticeret hos yngre mennesker end nogensinde før.

”Folk mister hørelsen 20 år tidligere end før,” siger Heather Ferguson, der er præsident for høreforeningen i Toronto i Canada. ”Jeg mener at vi er ved at være der, hvorstøjskader er et samfundsmæssigt problem.”

Baggrunden for udtalelserne er, at der i Canada – ligesom i de fleste andre lande – er et generelt stigende støjniveau. En tidligere canadisk undersøgelse viste, at 25 procent af alle med høretab er under 40 år gammel. 70 procent er under 60. Før i tiden blev høretab anset for at være et alderdomsproblem. I dag er gennemsnitsalderen, ifølge undersøgelsen, 51 år.

Den negative udvikling viser sig også blandt unge. 16 procent i aldersgruppen 16 - 19 år viste tegn på høretab i undersøgelsen.

Heather Ferguson siger, at der lader til at være en et skel mellem hvad vi ved nu, og hvordan vi opfører os. Det er videnskabeligt bevist, at støj er skadeligt for hørelsen. Derfor burde vi brugehøreværn, når vi for eksempel går til koncert. Man ser ofte musikere bruge dem, men det er kun sjældent at man ser publikum beskytte deres ører.

Kilde: www.hear-it.org