december 22, 2011

Høreskader i off-shore industrien

Share

Høreskader i off-shore industrien

Antallet af høreskader hos ansatte på norske boreplatforme stiger. På et år er antallet af høreskader steget med knap ti procent.

Det er den norske myndighed Petroleumstilsynet, der indsamler oplysninger om arbejdsskader blandt oliearbejderne i Norge.
Den seneste rapport viser, at antallet afhøreskader blandt ansatte på de store boreplatforme i Nordsøen er steget fra 595 i 2007 til 623 i 2008. Høreskaderne er den eneste type arbejdsskade, der er i vækst.

Skaderne omfatterstøjskader,høretab ogtinnitus.

Den norske olieindustri mener, at årsagen til stigningen ikke skal findes i, at der reelt sker flere skader – men at flere skader bliver anmeldt.
”Der er ikke nogen, der har lyst til at se arbejdere komme til skade på jobbet, og vi arbejder hele tiden på at mindske antallet af arbejdsskader. Det gode ved Petroleumstilsynets oversigt er, at den viser hvad vi skal være opmærksomme på og hvor vi skal sætte ind med nye tiltag,” siger Kjetil Hjertvik, der er informationschef i Oljeindustriens Landsforening.

Kilde: www.hlf.no 25/04/2009