december 29, 2011

Høreskader i industri og på institutioner

Share

Hver anden industriarbejder i fødevareindustrien, i byggefagene og pædagoger i daginstitutioner risikerer at få høreskader som følge af for meget larm på jobbet.
Det viser en ny undersøgelse om støj på arbejdspladserne, foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus.

"Støjen er et særdeles udbredt arbejdsmiljøproblem i en række brancher, hvor der også er mange ansatte," siger ledende overlæge Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Klinik til tidsskriftet Arbejdsmiljø.

Den maksimalt tilladte støjgrænse for arbejde uden høreværn er 85dB. Ifølge Arbejdsmedicinsk Klinik er halvdelen af de ansatte i industrien og på daginstitutionerne udsat for et støjniveau, der ligger over den tilladte grænse.

Kilde: Ritzau