december 27, 2011

Høreskader efter skud

Share

Høreskader efter skud

Skud med jagtgeværer og pistoler kan komme helt op på 132 – 165 dB og er ekstremt skadelig for hørelsen.

En polsk undersøgelse med 18 jægere og 28 elever ved en politiskole har for nyligt set nærmere på støjpåvirkningerne ved skydning.
Deltagernes gennemsnitsalder var henholdsvis 46 år for jægerne og 25 blandt politiaspiranterne, og det viste sig at næsten tre ud af fire jægere led af høretab. Kun to af jægerne havde normal hørelse – de sidste havde normal hørelse på det øre, der vendte bort fra riflen.
Jægerne havde aldrig brugt høreværn under skydning.

Politiaspiranterne brugte altid høreværn på skydebanen, og ikke én af dem havde problemer med hørelsen.

I en sammenligning mellem de to grupper, fik alle deres hørelse undersøgt før og efter skydning. Ved målingerne kunne man se tydelig forringelse i jægernes hørelse, mens politielevernes hørelse ikke var blevet påvirket.

Undersøgelsen tyder på, at høreskader ved skydning ikke kun sker over længere tids påvirkning. Allerede ved de første skud kan der opstå varige høreskader, ligesom øret bliver mere følsomt over for støj senere.

Som noget positivt, bekræftede undersøgelsen, at høreværn er en effektiv måde at beskytte sig mod støjen fra skydevåben. Det kan derfor kun anbefales meget kraftigt at man beskytter sine ører, hvis man bruger skydevåben.

Kilde: www.hear-it.org