Høreskade på diskotek

Share

8/12/2003 fra sh@phonak.dk:
Keld Øllgaard beskriver et eksempel på, hvordan larmen på et Århusiansk diskotek formentlig var årsagen til en (pludselig?) opstået tinnitus.
Sørgelig historie - men den vil gentage sig, for ingen gider høre på de advarsler vi andre er fremkommet med i længere tid.

I sommer gik Phonak ind i debatten omkring det ekstremt høje lydniveau på årets Roskilde festival. Resultatet var lykkeligvis, at der nu arbejdes på en slags lydpolitik, så lydtrykket måske nedsættes næste år. Fint nok - men vi skrev samtidig, at man skulle se nærmere på ANDRE steder, hvor det kan være (næsten) lige så slemt. Et af de mest oplagte steder er netop diskoteker og indendørs spillesteder. Men i stigende grad hører vi også klager fra biografsalene - især under reklamerne og diverse trailere.

Når man henvender sig til "eksperter" får man altid at vide, at problemet ikke er dokumenteret! I det lys er Keld Øllgaards indlæg en perle. Vi har nemlig brug for at mange flere fortæller om deres oplevelser, så vi kan få samlet den fornødne dokumentation.

Keld Øllgaard spørger, om ikke der er en organisation eller andre, som vil tage sig af sagen. Af mangel på en sådan organisation må vi jo indtil videre benytte os af hvad der allerede eksisterer. Dvs. man kan måske forestille sig at folk skriver til www.hoerelse.info og fortæller deres historie - og man kan udnytte LBH, som jo bl.a. driver en relevant hjemmeside påwww.stoj.dk

Venlig hilsen
Søren Hougaard
Phonak5/12/2003 fra keol@mailme.dk:

Det virker absurd, at når der på arbejdspladser i arbejdsmiljølovgivningen er vedtaget en støjgrænse på 85 dB, så eksisterer der ingen støjgrænse på diskoteker og koncertsteder.
Disse virksomheder kan uden hensyn og uden ansvar ødelægge folks hørelse.
Jeg har endnu ikke set eller hørt om diskoteker med et skilt ved indgangsdøren om høreværn påbudt.

I begyndelsen af året fik jeg efter besøg på koncert- og diskoteksstedet Train i Århus en høj hyletone i ørene. Der var et enormt lydtryk også selv om jeg havde taget ophold bagest i lokalet.
Hyletonen er vedvarende og vil ikke forsvinde, altså tinnitus. Hyletonen giver irritabilitet og påvirker humøret især, når skaden også er ledsaget af høretab. Min ørelæge har efterfølgende over 2 gange høreprøver med nogle måneders mellemrum konstaret en betydelig varig hørenedsættelse på de høje frekvenser.

Er der ikke nogle evt. i organisations- eller foreningsregi, som kan råbe politikerne op om problemet, så der kan fastsættes støjgrænser for offentlige steder herunder også musiksteder?
Mvh
Keld Øllgaard